งานแต่งงาน (งานเลี้ยงเย็น) มีพิธีการขั้นตอนอะไรยังไงบ้าง ? (Part.3)

Part ที่ 3 นี่จะพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นพิธีกา … More งานแต่งงาน (งานเลี้ยงเย็น) มีพิธีการขั้นตอนอะไรยังไงบ้าง ? (Part.3)