วงดนตรีบรรเลง (ขนาดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป)

วงดนตรีแบบบรรเลงนั้นแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. วงดนตรีบรรเลงเเนวอคูสติค ประกอบไปด้วย เครื่องดนตรีดังนี้
   1. กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า  Screenshot 2018-02-22 18.49.58
   2. คีย์บอร์ด Screenshot 2018-02-22 18.51.46
   3. แซกโซโฟน Screenshot 2018-02-22 18.53.04
   4. ดับเบิ้ลเบส Screenshot 2018-02-23 01.52.33
   5. กลองไฟฟ้า, กลองชุดหรือเพอร์คัชชั่นScreenshot 2018-02-22 18.56.26
  – รูปแบบวงดนตรีอคูสติคแนวบรรเลง
     วงขนาด 3 คน 
ราคาเฉพาะวงดนตรี 15,000 บาท ระยะเวลารวมช่วงพิธีการ 3 ชม.
ไม่รองรับช่วง AfterParty
(หากต้องการชุดเครื่องเสียงด้วยโปรดสอบถามเพิ่มเติม)
มีรูปแบบดังนี้

3.1 Screenshot 2018-02-22 18.49.58+Screenshot 2018-02-22 18.51.46+Screenshot 2018-02-22 18.53.04 (กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า+คีย์บอร์ด+แซกโซโฟน)

3.2 Screenshot 2018-02-22 18.49.58+Screenshot 2018-02-22 18.53.04+Screenshot 2018-02-23 01.52.33 (กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า+แซกโซโฟน+ดับเบิ้ลเบส)

3.3Screenshot 2018-02-22 18.49.58+Screenshot 2018-02-22 18.51.46 +Screenshot 2018-02-22 18.56.26
(กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า+คีย์บอร์ด+กลองไฟฟ้า กลองชุดหรือเพอร์คัชชั่น)

3.4 Screenshot 2018-02-22 18.51.46+ Screenshot 2018-02-22 18.53.04+Screenshot 2018-02-22 18.56.26
(คีย์บอร์ด+แซกโซโฟน+กลองไฟฟ้า กลองชุดหรือเพอร์คัชชั่น)

——————–
วงขนาด 4 คน  ราคาเฉพาะวงดนตรี  20,000 บาท ระยะเวลารวมช่วงพิธีการ 3 ชม.
ไม่รองรับช่วง AfterParty
(หากต้องการชุดเครื่องเสียงด้วยโปรดสอบถามเพิ่มเติม)
มีรูปแบบดังนี้
4.1 Screenshot 2018-02-22 18.49.58+Screenshot 2018-02-22 18.51.46+Screenshot 2018-02-22 18.53.04 +Screenshot 2018-02-23 01.52.33
(กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า+คีย์บอร์ด+แซกโซโฟน+ดับเบิ้ลเบส)
4.2Screenshot 2018-02-22 18.49.58+Screenshot 2018-02-22 18.51.46 +Screenshot 2018-02-23 01.52.33 +Screenshot 2018-02-22 18.56.26
(กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า+คีย์บอร์ด+ดับเบิ้ลเบส+กลองไฟฟ้า กลองชุดหรือเพอร์คัชชั่น)
4.3  Screenshot 2018-02-22 18.51.46+Screenshot 2018-02-22 18.53.04 +Screenshot 2018-02-23 01.52.33+Screenshot 2018-02-22 18.56.26
(คีย์บอร์ด+แซกโซโฟน+ดับเบิ้ลเบส+กลองไฟฟ้า กลองชุดหรือเพอร์คัชชั่น)

——————-
วงขนาด 5 คน
 
ราคาเฉพาะวงดนตรี  25,000 บาท ระยะเวลารวมช่วงพิธีการ 3 ชม.
ไม่รองรับช่วง AfterParty
(หากต้องการชุดเครื่องเสียงด้วยโปรดสอบถามเพิ่มเติม)
มีรูปแบบดังนี้
5.1 Screenshot 2018-02-22 18.49.58+Screenshot 2018-02-22 18.51.46+Screenshot 2018-02-22 18.53.04 +Screenshot 2018-02-23 01.52.33 +Screenshot 2018-02-22 18.56.26
(กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า+คีย์บอร์ด+แซกโซโฟน+ดับเบิ้ลเบส+กลองไฟฟ้า กลองชุดหรือเพอร์คัชชั่น)

————————————–

2.วงดนตรีบรรเลงแนวคลาสิค ประกอบไปด้วย เครื่องดนตรีดังนี้
  1. ไวโอลิน  Screenshot 2018-02-23 02.21.15
  2. วิโอล่า  Screenshot 2018-02-23 02.22.03
  3. เชลโล่  Screenshot 2018-02-23 02.22.45
  4. ดับเบิ้ลเบส  Screenshot 2018-02-23 01.52.33

รูปแบบวงดนตรีคลาสิค
วงขนาด 3 คน 
ราคาเฉพาะวงดนตรี 15,000 บาท ระยะเวลารวมช่วงพิธีการ 3 ชม.
ไม่รองรับช่วง AfterParty

(หากต้องการชุดเครื่องเสียงด้วยโปรดสอบถามเพิ่มเติม)
มีรูปแบบดังนี้

3.1  Screenshot 2018-02-23 02.21.15+Screenshot 2018-02-23 02.22.03+Screenshot 2018-02-23 02.22.45 (ไวโอลิน+วิโอล่า+เชลโล่)
3.2  Screenshot 2018-02-23 02.21.15+Screenshot 2018-02-23 02.22.45+Screenshot 2018-02-23 01.52.33(ไวโอลิน+เชลโล่+ดับเบิ้ลเบส)

——————
วงขนาด 4 คน  ราคาเฉพาะวงดนตรี 20,000 บาท ระยะเวลารวมช่วงพิธีการ 3 ชม.
ไม่รองรับช่วง AfterParty

(หากต้องการชุดเครื่องเสียงด้วยโปรดสอบถามเพิ่มเติม)
มีรูปแบบดังนี้

4.1 Screenshot 2018-02-23 02.21.15+Screenshot 2018-02-23 02.22.03+Screenshot 2018-02-23 02.22.45+Screenshot 2018-02-23 01.52.33  (ไวโอลิน+วิโอล่า+เชลโล่+ดับเบิ้ลเบส)

——————-
วงขนาด 5 คน  ราคาเฉพาะวงดนตรี 25,000 บาท ระยะเวลารวมช่วงพิธีการ 3 ชม.
ไม่รองรับช่วง AfterParty
(หากต้องการชุดเครื่องเสียงด้วยโปรดสอบถามเพิ่มเติม)
มีรูปแบบดังนี้

5.1 Screenshot 2018-02-23 02.21.15+Screenshot 2018-02-23 02.21.15+Screenshot 2018-02-23 02.22.03+Screenshot 2018-02-23 02.22.45+Screenshot 2018-02-23 01.52.33
(ไวโอลิน 1 +ไวโอลิน 2+วิโอล่า+เชลโล่+ดับเบิ้ลเบส)

** เรทราคาวงดนตรีข้างต้นเฉพาะในเขต กทม.และปริมณฑล (ตจว.โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม) ไม่รวมชุดเครื่องเสียงต่างๆ ภายในงาน ทางวงจะนำไปเฉพาะเครื่องดนตรีไปต่อพ่วงกับเครื่องเสียง (ของสถานที่หรือทางเจ้าภาพเป็นคนจัดเตรียมไว้)

***หากต้องการเครื่องเสียงด้วย ทางเรามีบริการคิดตามจำนวนแขกภายในงาน และรูปแบบสถานที่
(ในร่ม-กลางแจ้ง)  โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

———————————————————–
 สำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
__iphone_phone_apple_gadget_circle_-512     : 080-807-7194 , 080-807-7192  line-me : pumzper
photos-facebook-logo-png-transparent-background-13  : https://www.facebook.com/HuaKaThiBand/
image   : pumz_drummer@live.com

ย้อนกลับไปดู>>  วงดนตรีแบนด์ไฟฟ้า // วงดนตรีอคูสติค

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s